Seniorzy

22/07/2018 08:06

Terminarze klasy A oraz klasy B i Puchar Polski

Wydział Gier Podokręgu Tychy podaje terminarze rozgrywek seniorów w klasie A oraz klasie B.
21/12/2017 13:01

Klubu Seniora Podokręgu Tychy - regulamin

KLUB SENIORA ŚLĄSKI ZPN PODOKRĘG TYCHY Karakuszka Zygmunt -- Przewodniczący Szachnitowski Kazimierz -- Wiceprzewodniczący Pindel Stanisław -- Sekretarz Barcik Jerzy Doktor Alojzy Draczyński Adam Góra Edward Gryzło Stanisław Jarek Stefan Kancelista Józef Maryjosz Roman Mazur Henryk Nowak Kazimierz Ozimina Jan Pławecki Józef Rudzki Jan Sodzawiczny Jerzy Surma Stanisław Stęchły Stanisław Urbańczyk Ryszard Wuzik Alojzy

Kluby w podokręgu