Dzieci i Młodzież

Rozgrywki żaków - zmiana terminarza

20/03/2019 13:54

W rozgrywkach żaków starszych F1 (2010-11) zespoły podzielono na grupę silna składająca się z 8 zespołów oraz grupy regionalne. W grupie 8 zespołowej w weekend rozgrywane będą 2 turnieje z udziałem czterech drużyn zgodnie z załączonym rozpisem (dostępny w ekstranecie) Turnieje sędziują sędziowie klubowi gospodarza turnieju.  Gospodarz turnieju ma prawo przygotowań jedno lub kilka boisk zgodnie z regulaminem rozgrywek wówczas czas kolejnych meczy turniejowych jest wydłużony. W przypadku braku sędziego klubowego klub gospodarz zobowiązany jest do zgłoszenia powyższego faktu do Kolegium Sędziowskiego Podokręgu Tychy celem wyznaczenia sędziego związkowego. Po zakończonym turnieju gospodarz turnieju (sędzia klubowy) ma obowiązek wysłać sprawozdanie z turnieju na adres Podokręgu drogą elektroniczną lub pocztą. W przypadku sędziego związkowego powyższy obowiązek spoczywa na nim.

Pozostałe grupy cztero-zespołowe rozgrywają turnieje zgodnie z harmonogramem w ekstranecie (każdy zespół będzie 1 raz gospodarzem turnieju, po czterech turniejach zostaną zmienione składy grup). Każdy klub zobowiązany jest zgłosić zawodników do rozgrywek poprzez system ekstranet.

W rozgrywkach żaków młodszych w grupach pięcio-zespołowych rozgrywane będzie 5 turniejów (każdy zespół będzie 1 raz gospodarze, po tej rundzie zostaną zmienione składy grup). Zasady organizacji turniejów takie same jak w przypadku żaków starszych.

 

Kluby w podokręgu