Dzieci i Młodzież

Aktualne terminarze

27/03/2018 09:28
Podokręg Tychy informuje, że w zakładce rozgrywki są już dostepne wszystkie terminarze rozgrywek w wersji ekstranet. Dodatkowo w zakładce dokumenty folder Młodzież umieszczono terminarze w wersji word do wydruku oraz podział grup i kontakty trenerów dla rozgrywek III ligi i IV ligi Podokręgu Tychy.

Kluby w podokręgu