Aktualności

PROGRAM CERTYFIKACJA PZPN DLA SZKÓŁEK PIŁKARSKICH

3/06/2019 09:20
http://www.slzpn.katowice.pl/slaski/zpn/aktualnosci/3193/certyfikacja-bez-tajemnic-w-katowicach-bielsku-bialej-skoczowie-rybniku-i-czestochowie

Kluby w podokręgu