Podokręg

Spotkanie Wigilijne

12/12/2017 09:46

W dniu 8.12.2017 r. odbyło się Spotkanie Wigilijne dla Działaczy ŚZPN Podokręg Tychy. Spotkanie poprzedziło posiedzenie Zarządu. Na Spotkaniu zgromadzili się przedstawiciele Zarządu, Klubu Seniora, Wydziału Gier, Wydziału Dyscypliny, Wydziału Szkolenia, Kolegium Sędziów oraz zaproszeni goście.  Była to okazja do podzielenia się opłatkiem, podsumowania minionego roku rozgrywkowego oraz przedyskutowania planów na kolejny – 2018 rok.

Kluby w podokręgu