Kolegium sędziów

KOMUNIKAT WYDZIAŁU SZKOLENIA ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. EGZAMINY NA KURSY TRENERSKIE

21/12/2017 12:50

Wydział Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach pragnie poinformować, że w dniu 03.01.2018 w godzinach 17.00-19.00 na Nowej Hali AWF Katowice przy ul. Mikołowskiej 72A odbędą się egzaminy WSTĘPNE ORAZ POPRAWKOWE na poniższe kursy trenerskie UEFA:


  1. Kurs trenerski UEFA B
  2. Kurs trenerski UEFA B+A
  3. Kurs trenerski UEFA A

Egzaminy na kursy nie dotyczą osób, które w dniu 12.10.2017 podeszły do egzaminów i uzyskały wynik pozytywny.

(link do wyników z egzaminów z dnia 12.10.2017 http://www.slzpn.katowice.pl/szkolenie/kursy-trenerskie/aktualnosci/885/komunikat-wydzialu-szkolenia-wyniki-egzaminow-wstepnych-z-dnia-12-10-2017-na-kursy-trenerskie )

Zainteresowani Trenerzy na w/w kursy aplikują poprzez portal PZPN24. Aplikacja na wybrany kurs jest równoznaczna z przystąpieniem do egzaminu.

Egzamin praktyczny (gra) będzie dotyczył tylko osób, które po raz pierwszy podchodzą do w/w egzaminów. Na część praktyczną prosimy zabrać sprzęt treningowy odpowiedni do gry na hali sportowej.

Literatura:

Kurs: UEFA B:

1) Narodowy Model Gry PZPN (2016) - Rozdział 1, Rozdział 2

2) Nowoczesne nauczanie i doskonalenie gry w piłkę nożną (2016) - Rozdział 1, Rozdział 2

Kurs: Zintegrowany B+A, UEFA A:

1) Narodowy Model Gry PZPN (2016) 

2) Nowoczesne nauczanie i doskonalenie gry w piłkę nożną (2016) P. Grycmann, W. Szyngiera

Literatura uzupełniająca:

1) Współczesny system szkolenia w zespołowych grach sportowych. red. A. Zając, J. Chmura

 

Zarazem informujemy, że za pomocą portalu PZPN24 można się aplikować na poniższe kursy:

UEFA A - Śląski ZPN (Katowice)

Grassroots C Śląski ZPN (Rybnik)- bez egzaminów. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Grassroots C Śląski ZPN (Żywiec) - bez egzaminów. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Kurs UEFA B Śląski ZPN - Katowice

Kurs UEFA B Wyrównawczy Śląski ZPN – Katowice - bez egzaminów.

Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zintegrowany B+A - Śląski ZPN- Katowice

Grassroots C - Śląski ZPN (Katowice-Sosnowiec)-  bez egzaminów.

Liczy się kolejność zgłoszeń.

Kluby w podokręgu